Flesberg

Dåsettunet er en gammel Flesberggård og unik ved at de gamle bygningene (20 av i alt 23) er bevart i sitt opprinnelige miljø. Dåset regnes blant de eldste gårdene i bygda. Den ble kanskje ryddet en gang i vikingetida, og skal ha  vært en seter under Flesberg prestegård. Den har trolig blitt liggende øde i lange tider etter svartedauen. Gården er første gang nevnt i offisielle dokumenter på 1600-tallet.

Når 02-07-2017 søndag 12:00
Slutt Dato 06-08-2017 søndag 18:00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Dåset
Pilegrim 2017. På gamle kirkeveier i Flesberg
Når 23-07-2017 søndag 9:00
Slutt Dato 24-07-2017
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Lyngdal kirke
Kulturdag på Dåset, Flesberg bygdetun søndag 23 juli
Når 23-07-2017 søndag 12:00
Slutt Dato 23-07-2017 søndag 16:00
Pris Pr. Billett Kr 100.00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Dåset
Kr 100.00

Festivalkunstner: Marit Eken Kalager

Salgsutstilling på Dåset, Flesberg bygdetun.

Hovedhuset 23 - 30. juli kl 12.00-16.00. 


Offisiell åpning søndag 23.juli kl 13.00. Kunstneren er selv tilstede.

Når 23-07-2017 søndag 12:00
Slutt Dato 30-07-2017 søndag 16:00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Dåset
Kl. 19: Internasjonal konsert "Johannisklang - musikk for midtsommer" i Flesberg stavkirke
Nytt gjensyn med de internasjonalt anerkjente musikerne Leah Stuttard, Clare Salaman og Agnethe Christensen!
Når 24-07-2017 mandag 19:00
Pris Pr. Billett Kr 325.00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Flesberg stavkirke
Kr 325.00
Barnas dag på Flesberg bygdetun, Dåset
Når 27-07-2017 torsdag 12:00
Slutt Dato 27-07-2017 torsdag 16:00
Pris Pr. Billett Kr 50.00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Dåset
Kr 50.00
Fortellerkveld "Bli kjent med Kravikætta" på Vangestadloftet i Flesberg
Når 28-07-2017 fredag 18:00
Pris Pr. Billett Kr 100.00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Vangestadloftet
Kr 100.00