Dåset, Flesberg bygdetun i sommer

Dåset har vært regnet som en stor gård i Flesberg målestokk. I sin velmaktstid hadde gården 23 hus, større og mindre, hvert til sitt bruk. Noen av husene lå utenfor tunet, bl.a. sommerfjøs, sag og kvernhus. I dag står det 20 hus på gården, med aldersspenn på 400 år, fra låven fra 1589 til utfjøset fra 1800-tallet.

Dåset er blitt regnet som en bra fødslegård, det vil si en eiendom som har årsikker jord, gode jakt- og fiskemuligheter og god tilgang på tømmer. Dette la grunnlaget for en god naturalhusholdning, slik at en stor familie med kyr, småfe og hester kunne livnære seg. Gården hadde opprinnelig ca. 4.000 dekar skog, og ca 50 dekar dyrket mark pluss utslåtter. Skogsarealet er i dag redusert til ca det halve ved fradeling.

Bygdetunet er åpent for publikum i sommersesongen med omvisning, servering og utstillinger. 

Det er en tradisjon at lag og foreninger i Flesberg arrangerer "Dåset søndager"  i juli med aktiviteter, matsalg og utstillinger. Da er det liv og røre og mye moro for hele familien. I Middelalderuka er det flere arrangementer, blant annet Barnas dag.

Dåsettunet utmerker seg med en særegen stille stemning, så hvis du er ute etter rekreasjon, ta gjerne turen innom. Mange kommer også nesten ens ærend for å spise rømmegrøten som serveres på kultursøndagene.

Har du lyst til å ta en tur i skogen er Dåset et perfekt utgangspunkt. Du kan følge den 2,5 km lange skogsstien, hvor du finner 13 informasjonstavler om skog, natur og kulturhistorie underveis. Stien er godt merket. Klikk for mer informasjon.

 

Informasjon for besøkende

Avstander: Kongsberg: 36 km. Oslo: 104 km. Klikk for kartlink

Åpningstider 1.7–6.8: Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. 12.00 – 16.00.
Under middelalderuka i Numedal, 22-29.7 er det åpent hver dag 12.00 - 1600. Eget program.

For gruppeomvisning utenom åpningstider, inntil 30.8, ring Flesberg kommune, fellestjenesten tlf. 31 02 20 00. (08.00-15.00)

Omvisning og enkel kafé. Kultursøndager i juli med matsalg. aktiviteter, utstillinger og underholdning. NB! Kun kontantsalg/inngang, dessverre ingen kortterminal.

Festivalkunstner i Middelalderuka 2017, Marit Eken Kalager: "Skulpturelle klær", i hovedhuset 23-30.juli.

Faste utstillinger:
Låven: Folkedraktutstilling med ”Flesbergkler” og andre lokale draktfunn.
Låven: Fotoutstilling ”Flesbergkler” til hverdag og fest i over 100 år”.
Hovedhus: Utstilling av serker, liv og underskjørt.

Sommerutstillinger:
Flesberg Malerklubb.
Utstilling av kosedyr: 27.juli-6.august.

Se også http://www.middelalderuka.no/index.php/no/museer-og-bygdetun/flesberg-bygdetun-daset

BESTILL

Når 02-07-2017 søndag 12:00
Slutt Dato 06-08-2017 søndag 18:00
Opprettet av Nyhet Uvdal
Sted Dåset