Numedal er den sørligste av de store dalene
på Østlandet. Over halvparten av Numedal
ligger 900 meter eller mer over havet, her
kan du vandre og gå på ski med utsikt.
Numedal er et populært blant hyttefolket

NUMEDAL

Rødberg

HYTTETOMTER TILSALGS

Klikk på symbolene for å se hyttetomter tilsalgs

Trykk rett på skjermen

INFOSKJERMER I NUMEDAL

Det finnes 5 infoskjermer i Numedal. Her finner du
daglig oppdatert innhold fra hele Numedal.

Trykk rett på skjermen